UK Välj land

E-bok – Den ultimata guiden för håravfall

Att drabbas av håravfall är ofta mycket jobbigt för både män och kvinnor, i alla åldrar. Du får synligt tunnare hår, kala fläckar och högre hårfäste, vilket ofta leder till stress och panik. Det kan också leda till sämre självförtroende och depression.

Du som lider av tunt hår och håravfall ska veta att du inte är ensam. Det finns saker du kan göra för att minska ditt håravfall, och till och med öka din hårväxt. Den här E-boken är skriven till dig som vill ta kontroll över ditt håravfall, nocka ut Androgen Alopeci, och börja leva igen!

Den ultimata håravfalls guidenskriven av: Dr. Thomas Whitfield & Team

I guiden hittar du:

 • Information om orsaken till tunt hår samt håravfall hos män och kvinnor.
 • En grundlig genomgång av nuvarande och kommande behandlingar.
 • Tips och förslag på hur du kan hantera ditt håravfall i just din unika levnadssituation.

 

Efter du har läst den här boken, känner du dig förhoppningsvis inte lika illa till mods, eller kanske känner du dig till och med positiv – och redo att göra nåt åt ditt håravfall och din självkänska.

TRX2 Ebook Icon

KOSTNADSFRITT exemplar av e-boken (skickas direkt)

+prenumeration på vårt nyhetsbrev


Table of Contents

1 Introduction

2 Hair Introduction

2.1 Hair Structure and Hair Loss

 • 2.1.1 The Anatomical Structure of Hair
 • 2.1.2 Why do we have hair?
 • 2.1.3 The Cause of Hair Loss
 • 2.1.4 Male Reactions to Hair Loss
 • 2.1.5 You Are Not Alone

2.2 Hair Care and Hair Products

 • 2.2.1 Are you using the right hair care products?
 • 2.2.2 Choosing the Right Products
 • 2.2.3 Washing and Drying Your Hair
 • 2.2.4 How Hair Dyes Work
 • 2.2.5 Effects of Gels, Mousses and Dyes on Hair
 • 2.2.6 How to Avoid Hair Damage
 • 2.2.7 Maintain a Healthy Scalp

3 Why Hair Loss Happens

3.1 Why Men Lose Their Hair

 • 3.1.1 Identifying Androgenetic Alopecia (AGA)

3.2 Common Causes of Hair Loss

 • 3.2.1 Genes and Family History
 • 3.2.2 Testosterone and DHT
 • 3.2.3 Hair Loss Over Time
 • 3.2.3 Stress
 • 3.2.5 Lack of Blood Supply
 • 3.2.6 Environmental Issues

3.3 Diseases that Cause Hair Loss

 • 3.3.1 Non-Scarring Alopecia
 • 3.3.2 Alopecia Areata
 • 3.3.3 Diagnosing the Disorder
 • 3.3.4 Treatment Options
 • 3.3.5 Telogen Effluvium
 • 3.3.6 Tinea Capitis
 • 3.3.7 Thyroid Conditions and Hair Loss
 • 3.3.8 How Thyroid Conditions Affect Our Hair
 • 3.3.9 Thyroid Disease Treatments
 • 3.3.10 Scarring Alopecia
 • 3.3.11 Lupus

3.4 Other Causes of Hair Loss

 • 3.4.1 Hair Loss as a Result of Medication
 • 3.4.2 Rare Causes of Hair Loss

4 Ways to Conceal Hair Loss

4.1 Wig It

 • 4.1.1 A Brief History
 • 4.1.2 Hair Replacement Systems
 • 4.1.3 Where do I shop for hair systems?
 • 4.1.4 Maintenance and Care for Your New Hair

4.2 Fibers, Sprays and Particle Hair Concealers

 • 4.2.1 How Hair Concealers Work
 • 4.2.2 The Wonders of Hair Fibres
 • 4.2.3 Spray-on Hair Concealers
 • 4.2.4 Disadvantages of Hair Concealers
 • 4.2.5 Research and Compare Before Buying

5 Laser, Topical and Pharmaceutical Treatments

5.1 Prescribed Medications for Hair Loss

 • 5.1.1 Level Your Expectations
 • 5.1.2 Finasteride (Propecia)
 • 5.1.3 How Finasteride Works
 • 5.1.4 Side-Effects of Finasteride
 • 5.1.5 Proper Dosing of Finasteride
 • 5.1.6 Combining Finasteride and Minoxidil
 • 5.1.7 Minoxidil (Rogaine)
 • 5.1.8 How Minoxidil Works
 • 5.1.9 Side-Effects of Minoxidil
 • 5.1.10 Applying Minoxidil onto the Scalp
 • 5.1.11 Low-Level Laser Therapy
 • 5.1.12 How Laser Therapy Works
 • 5.1.13 Low-Level Laser Therapy for Hair Loss
 • 5.1.14 Handheld Laser for Home Use
 • 5.1.15 Potential Risks of LLLT

6 Advanced Hair Loss Solutions

6.1 Hair Transplant Surgery

 • 6.1.1 Are you a candidate for hair transplant surgery?
 • 6.1.2 Those Who Don’t Qualify for a Hair Transplant
 • 6.1.3 Those Who May Qualify for a Hair Transplants
 • 6.1.4 Having Enough Hair for a Hair Transplant
 • 6.1.5 Considering the Costs
 • 6.1.6 Choosing the Right Doctor
 • 6.1.7 Meeting for the First Consultation
 • 6.1.8 The Right Questions to Ask
 • 6.1.9 Seeing Results for Yourself
 • 6.1.10 Before Surgery
 • 6.1.11 During Surgery
 • 6.1.12 Possible Complications
 • 6.1.13 Hair Care Post-Op
 • 6.1.14 Recovering from Anaesthesia
 • 6.1.15 Keeping Your Head Crust-Free
 • 6.1.16 Hiding Your Head
 • 6.1.17 Limiting Your Amount of Physical Activity

6.2 Hair Transplant Complications

 • 6.2.1 Post Operative Brow and Facial Swelling
 • 6.2.2 Failure of Transplanted Hair to Grow
 • 6.2.3 Hair Loss
 • 6.2.4 Sun Damage
 • 6.2.5 Doing It Again

7 Hair Lifestyle

7.1 Feeding Your Hair Right

 • 7.1.1 Essential Protein and Calorie Intake
 • 7.1.2 The Good Fat
 • 7.1.3 Your Daily Vitamins

7.2 Live Active for a Healthier Head of Hair

 • 7.2.1 How Exercise Affects Hair Growth and Hair Loss
 • 7.2.2 Make Exercise an Additional Hair Loss Treatment

8 Companies Researching New Treatments

8.1 Research Breakdown
8.2 Oxford BioLabs and TRX2

 • 8.2.1 Mission and Goal
 • 8.2.2 TRX2
 • 8.2.3 The RejuveNation

Se vad som sägs om TRX2®.

*De här påståendena har inte utvärderats av medicinska tillsynsmyndigheter. Den här produkten är inte en medicin eller en drog, och är inte till för att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Det här kosttillskottet (som är i processen att bli patenterat) innehåller näringsämnen som främjar och hjälper till att behålla normal hårväxt. Zink, selen och biotin bidrar till bevarandet av normalt hår. Normalt hår kännetecknas också av hälsosam hårtillväxt och inte överdrivet mycket håravfall. Resultaten kan variera och är beroende av din individuella metabolism. Om du är gravid, ammar, tar medicin, eller har någon sjukdom, var god kontakta läkare innan du använder den här produkten. Vad gäller risker och biverkningar, var god se bipacksedeln och rådfråga din läkare eller sjukvårdsspecialist. Läs hela ansvarsfriskrivningen. Läs rättsliga noteringar.

Ansvarsfriskrivning: Allt innehåll på den här webbsidan är baserat på åsikter och forskning som gjorts på Oxford BioLabs Ltd., om inget annat står. Individuella artiklar är baserade på åsikter av deras författare, som kan inneha copyright. Informationen på den här websajten ersätter inte rådgivning direkt från utbildad hälsovårdspersonal, och dess syfte är inte att ge medicinska råd. Webbsidan är till för att dela kunskap och information från forskning och erfarenhet från Oxford BioLabs Ltd. och dess community. Oxford BioLabs uppmuntrar dig att ta dina egna beslut om din hälsa baserat på din egen forskning och råd från kvalificerad hälsovårdspersonal. Se våra allmänna villkor, vår integritetspolicy och hela ansvarsfriskrivningen här.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom