UK Välj land

Allt material och all information som TRX2 Molekylära håravfallsbehandlning (“TRX2 MHLT”) presenterar är endast ämnade för utbildande och informationssyften. Produktpåståendena har inte utvärderats av någon tillsynsmyndighet. Informationen på sidan är allmän, och ska inte ses som ett ersättande av information från en läkare eller annan sjukvårdspersonal. Informationen är inte till för att behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Var god kontakta din läkare angående förslagen och rekommendationerna som TRX2 nämner på den här webbsidan.

Om du misstänker att du har en sjukdom, så ska du kontakta en läkare omedelbart. Läs igenom alla bipacksedlar för produkterna och rådfråga läkare innan du börjar med diet, träningsupplägg eller kosttillskott.
Varje person är unik, och hur en person reagerar på en produkt kan skilja sig starkt från hur en annan person reagerar på samma produkt. TRX2 MHLT har ingen skyldighet som postare av information, säljare av produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till, ansvar för bristfälliga produkter.

TRX2 MHLT erbjuder inga garantier av något slag, när det kommer till (a) drivandet av den här webbsidan (b) på produkter, information, tjänster som säljs på den här sajten, inklusive garantier för säljbarhet eller fitness. TRX2 MHLT erbjuder sajten och materialet på sajten som den är, och erbjuder inga garantier för innehållet på sajten.

Under inga omständigheter är TRX2 MHLT ansvariga för direkta, indirekta, speciella eller andra skador som sker vid användandet (eller ickeanvändandet av produkten). Vi garanterar inte och har inget ansvar vad kommer till informationen och rekommendationer angående användandet av kosttillskott och andra hälsoändamål. Som det tydligt står här ovan: informationen på sajten är endast till för att informera besökare och kunder i valet av behandling, och bör diskuteras med läkare.

Förutom under omständigheter som nämns på sajten, så är varken TRX2 MHLT, eller någon av dess anställda ansvariga för skador som sker på eller p.g.a. användandet av vår sajt. De här villkoren gäller för skador av alla dess slag inklusive men inte begränsat till, förlorad data, inkomst eller vinst. TRX2 MHLTs skyldighet ska under inga omständigheter överstiga priset på produkten det handlar om.

Vi försöker att placera ut lämpliga varningar och produktbeskrivningar på webbsidan, men oundvikligen så kan vi inte täcka alla områden. Varje individ är annorlunda, och hur en individ reagerar på den här produkten kan skilja sig dramatiskt från hur en annan individ reagerar på den här produkten. Du bör alltid prata med en läkare eller annan sjukvårdspersonal innan du börjar ta ett kosttillskott.

Örterna som listas på den här webbsajten erbjuder vi som ett kosttillskott. Vi påstår ingenting om effektiviteten av produkterna på denna sajt. Om du har alvarliga eller akuta problem, var god uppsök läkare.
.

Ingen ska försöka självbehandla med informationen som sajten erbjuder. Allt material finns endast tillgängligt i utbildningssyfte.

Rådgör med din läkare eller annan sjukvårdspersonal när det gäller behandling av sjukdom. Informationen på sajten ersätter inte råd från en utbildad läkare eller sjukvårdspersonal. Ingen ska försöka behandla sina sjukdomar med örterna och råden som erbjuds här, utan att först prata med utbildad sjukvårdspersonal som känner till örterna eller sjukdomen du lider av.

Alla länkar som finns på hemsidan är där för din skull. Du bör ändå hantera all information med försiktighet och förnuft.

Användare får inte dela eller på annat sätt publicera information på sajten som bryter mot nationella eller internationella affärskoder, copyright, varumärken, yrkeshemligheter, immaterialrätt eller andra lagar, regler och riktlinjer. Innehållet får inte vara kränkande, skadande, osant, sexuellt eller pornografiskt. Det får heller inte innehålla oönskade mejl.

Informationen som ges på sajten är inte till för att ersätta riktiga råd från utbildad sjukvårdspersonal. Informationen är inte på något sätt komplett, och garanterar inga resultat, och ska inte ersätta medicinsk behandling, eller användas som en behandling vis sjukdom.

Ingen person som associeras med TRX2 MHLT har något ansvar för någon form av användande eller missbruk av någon ört eller örtbehandling, vare sig informationen hämtades på TRX2 MHLTs webbsida eller inte.

DU BÖR RÅDFRÅGA UTBILDAD SJUKVÅRDSPERSONAL INNAN DU PÅBÖRJAR EN DIET, ETT TRÄNINGSSCHEMA ELLER ETT KOSTILLSKOTT.

Se vad som sägs om TRX2®.

*De här påståendena har inte utvärderats av medicinska tillsynsmyndigheter. Den här produkten är inte en medicin eller en drog, och är inte till för att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Det här kosttillskottet (som är i processen att bli patenterat) innehåller näringsämnen som främjar och hjälper till att behålla normal hårväxt. Zink, selen och biotin bidrar till bevarandet av normalt hår. Normalt hår kännetecknas också av hälsosam hårtillväxt och inte överdrivet mycket håravfall. Resultaten kan variera och är beroende av din individuella metabolism. Om du är gravid, ammar, tar medicin, eller har någon sjukdom, var god kontakta läkare innan du använder den här produkten. Vad gäller risker och biverkningar, var god se bipacksedeln och rådfråga din läkare eller sjukvårdsspecialist. Läs hela ansvarsfriskrivningen. Läs rättsliga noteringar.

Ansvarsfriskrivning: Allt innehåll på den här webbsidan är baserat på åsikter och forskning som gjorts på Oxford BioLabs Ltd., om inget annat står. Individuella artiklar är baserade på åsikter av deras författare, som kan inneha copyright. Informationen på den här websajten ersätter inte rådgivning direkt från utbildad hälsovårdspersonal, och dess syfte är inte att ge medicinska råd. Webbsidan är till för att dela kunskap och information från forskning och erfarenhet från Oxford BioLabs Ltd. och dess community. Oxford BioLabs uppmuntrar dig att ta dina egna beslut om din hälsa baserat på din egen forskning och råd från kvalificerad hälsovårdspersonal. Se våra allmänna villkor, vår integritetspolicy och hela ansvarsfriskrivningen här.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom