UK Välj land

Hair transplantation is currently the only method of restoring terminal hair growth to customers with heavily established baldness. Although the process still has many limitations, recent advances in medical technology have made hair transplantation much more desirable. So long as a reputable surgeon performs it, a hair transplant can provide noticeable and natural results.

There are two primary methods of hair transplantation surgery, defined in terms of how hair follicles are harvested from the “safe zone” donor area:

1. Strip (FUT, FUSS) – A hair-bearing strip of scalp is surgically removed from the back of the patient’s head. This strip is microscopically dissected into grafts (small pieces of tissue) that are subsequently transplanted into balding areas. The Strip method of hair transplantation results in an unavoidable linear scar that spans from ear to ear. These scars are easily concealed by existing hair, but are clearly visible if hair is shaved down. This treatment has an approximate recovery period of 2 weeks.

2. Follicular Unit Extraction (FUE) – Hair follicles are individually removed from the patient’s donor area with tiny punches typically .7 mm to 1.2 mm in diameter. These follicles are then inserted into the patient’s recipient (balding) area. Since this micro-removal harvests hair follicles one by one, the resulting scars resemble miniature dots. These scars, like those that form after Strip excisions, are usually concealed by existing hair. This treatment has an approximate recovery period of 7 days.

Although this method is superior in many respects (more hair is available for harvest, shorter down-time, less-visible scarring), it does have several caveats. In general, FUE procedures last longer, cost extra, cause more scalp trauma and have higher graft transaction rates.

Make no mistake; both methods of hair transplantation are invasive surgical procedures. Like any other operation, there are many important risks and considerations – results cannot be 100% guaranteed.

The practice of hair transplantation has come a long way from the “plugs” of yesteryear. Ultra-refined techniques are employed by many surgeons across the globe and patient satisfaction has increased dramatically. Nevertheless, this process must be researched extensively before the decision to undergo a hair transplant is ultimately made.

Se vad som sägs om TRX2®.

*De här påståendena har inte utvärderats av medicinska tillsynsmyndigheter. Den här produkten är inte en medicin eller en drog, och är inte till för att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Det här kosttillskottet (som är i processen att bli patenterat) innehåller näringsämnen som främjar och hjälper till att behålla normal hårväxt. Zink, selen och biotin bidrar till bevarandet av normalt hår. Normalt hår kännetecknas också av hälsosam hårtillväxt och inte överdrivet mycket håravfall. Resultaten kan variera och är beroende av din individuella metabolism. Om du är gravid, ammar, tar medicin, eller har någon sjukdom, var god kontakta läkare innan du använder den här produkten. Vad gäller risker och biverkningar, var god se bipacksedeln och rådfråga din läkare eller sjukvårdsspecialist. Läs hela ansvarsfriskrivningen. Läs rättsliga noteringar.

Ansvarsfriskrivning: Allt innehåll på den här webbsidan är baserat på åsikter och forskning som gjorts på Oxford BioLabs Ltd., om inget annat står. Individuella artiklar är baserade på åsikter av deras författare, som kan inneha copyright. Informationen på den här websajten ersätter inte rådgivning direkt från utbildad hälsovårdspersonal, och dess syfte är inte att ge medicinska råd. Webbsidan är till för att dela kunskap och information från forskning och erfarenhet från Oxford BioLabs Ltd. och dess community. Oxford BioLabs uppmuntrar dig att ta dina egna beslut om din hälsa baserat på din egen forskning och råd från kvalificerad hälsovårdspersonal. Se våra allmänna villkor, vår integritetspolicy och hela ansvarsfriskrivningen här.

© 2009 - 2017 Oxford Biolabs Ltd. Robert Robinson Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, United Kingdom